...

gentle introduction to mathematics for computer

Tác giả: Gareth-J.Janacek Mark-Lemmon-Close

Thể loại: Công nghệ thông tin

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: English

Giới thiệu:
In this book you find the basic mathematics that is needed by computer scientists.

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]