Nobi

Người quản lý: ([email protected])

Email: [email protected]

Số điện thoại: 02456151534

Địa chỉ: Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Phương pháp giảng dạy lấy học viên làm trung tâm, tương tác giữa học viên và giảng viên là tối đa. Học viên được cấp 1 hosting – domain riêng để vừa học vừa thực hành trực tiếp. Học theo yêu cầu thực tế công việc.
NOBI không hướng tới cái RẺ, mà chúng tôi hướng tới chất lượng. Chi phí chúng tôi đưa ra là hợp lý với mọi đối tượng, phù hợp với lượng kiến thức cũng như cơ sở vật chất mà học viên sẽ được trải nghiệm.

Danh sách lớp học đã mở

Tên lớp Ngày tạo Ngày kết thúc
Mastermind series v1 - Software Engineering 02/12/2015 02/03/2016
Tiếng anh giao tiếp 01/12/2014 01/01/2015
Android Testing 15/12/2014 15/01/2015
Khai phá Kinh doanh 18/12/2014 30/01/2015
English Verbs Drills 20/10/2015 20/04/2016
Lớp học chính trị 02/12/2015 16/02/2016
Trung tâm khởi nghiệp thành công 15/11/2015 15/12/2015
Tắt Quảng Cáo [X]