...

Ý tưởng kỳ quặc tạo ra đột pha

Tác giả: Robert I. Sutton

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Tri thức

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
“Ý tưởng kỳ quặc tạo ra đột phá” là một sự sáng tạo ngoạn mục trong tư duy quản lý, giúp mọi doanh nghiệp cân bằng giữa duy trì công việc hiện tại và khích lệ các ý tưởng mới. Để thành công, ta phải vừa làm theo chuẩn mực mà cũng phải vừa khác biệt. Cuốn sách bao gồm 15 chương và được chia làm 3 phần. Các chiến lược này và nhiều chiến lược khác sẽ giúp bạn khai phá những ý tưởng bất ngờ ở bản thân. Phần 1: Tại sao các ý tưởng có vẻ kỳ quặc này lại thành công? Phần 2: Các ý tưởng kỳ quặc. - Hãy tuyển dụng những người tiếp thu chậm - Hãy tuyển dụng những người (hầu như) bạn không cần; - Hãy thưởng khi thành công và thất bại, hãy trừng phạt sự thụ động; - Hãy nghĩ ra những điều khác thường hoặc phi thực tế để thực hiện; - Hãy quên đi quá khứ, nhất là những thành công trong công ty; - … Phần 3: Ứng dụng các ý tưởng kỳ quặc vào việc xây dựng những công ty mà sáng tạo là lẽ sống. (Nguồn: http://book4everybody.blogspot.com/2015/09/y-tuong-ky-quac-tao-ra-ot-pha.html)

Không có sách nào

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]