...

Xây Dựng Kế Hoạch Truyền Thông

Tác giả:

Thể loại: Marketing - Sales

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: Việt Nam

Có trên nhà sách

Viegrid Sách điện tử    0 ₫

Có trên thư viện

Kệ Sách Xưa Xem    Mượn

Giới thiệu:
Tài liệu tham khảo cho những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông [Viết "Kếhoạch truyền thông" ("Communication Strategy" hay "Communication Plan") không phải là một khoa học, mà là một nghệ thuật. Bởi vậy mà nó rất đa dạng, biến hóa và rất khó tìm ra một mẫu sốchung, một mẫu "chuẩn", "hoàn hảo" nào.]

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]