Về phố cũ

Về phố cũ

Kết thúc Chương 1

Tác giả: Tra Bình

Thể loại: Thơ

Người đăng bản thảo: Hạo Thiên

Ngày cập nhật: 28/12/2015

Giá:    Miễn phí

Giới thiệu:
Bao năm ngang dọc đất trời
Nay về phố cũ tìm người năm xưa
Nhạt nhòa ai đó thoáng đưa?
Hương mùi tóc mượt mới vừa đâu đây

Mùa đông và mẹ
Mùa đông và mẹ