...

Vạn Cổ Tiên Khung

Tác giả: Quan Kỳ

Thể loại: Kiếm Hiệp

Người đăng sách: Đặng Thị Mai Uyên

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Thiên địa là bàn cờ, chúng sinh là quân cờ! Không nguyện làm quân cờ, thì làm người đánh cờ! Cờ bại, thân tử đạo tiêu! Cờ thắng, vạn thọ vô cương! Một viên cổ điển cờ vây, mang theo Cổ Hải xuyên qua đến Thần Châu đại địa! Thiên Đạo vô cùng, nhân thọ hữu hạn, làm thiên địa quân cờ, an hưởng mấy chục năm tuổi thọ, chờ cờ chết, hóa thành một nắm đất vàng, tan thành mây khói. Hoặc nhảy ra bàn cờ, cùng thiên đánh cờ, vì chính mình thắng lấy vĩnh sinh? Ta đến rồi, ta muốn vạn thọ vô cương! (Nguồn: truyencuatui.net)

Bình luận (3)


Lâm Thị Sen
27/11/2015 lúc 10:52


Đặng Trung Kiên
17/12/2015 lúc 15:48


Uyên
21/12/2015 lúc 14:19


Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]