...

V.I.Lê nin toàn tập tập 9

Tác giả: V.I.Lê nin

Thể loại: Triết học & Chính trị

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Những tác phẩm trong tập 9 đã phản ánh cuộc đấu tranh không khoan nhượng của phái bôn-sê-vích đứng đầu là V.I.Lê nin, với phái men-sê-vích nhằm củng cố Đảng Mác-xít cách mạng của giai cấp công nhân, đồng thời nói lên vai trò tiên phong của Đảng công nhân dân chủ-xã hội Nga và ảnh hưởng của nó đối với tiến trình của cuộc cách mạng ở Nga.

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]