...

V.I.Lê nin toàn tập tập 5: Tháng Năm - tháng chạp 2901

Tác giả: V.I.Lê nin

Thể loại: Triết học & Chính trị

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
V.I.Lê-Nin toàn tập - Tập 5: Tháng Năm - tháng chạp 2901 gồm các tác phẩm của Lênin viết vào giai đoạn từ tháng Năm đến tháng Chạp năm 1901. Đặc điểm lớn nhất của xã hội Nga thời kỳ này là chịu tác động mạnh của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, làm bùng nổ phong trào cách mạng chống lại chế độ Nga hoàng, thổi bùng khí thế cách mạng của nông dân, công nhân, trí thức và cả những người dân chủ xã hội đòi hỏi cấp bách phải xây dựng một Đảng cộng sản để lãnh đạo.

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]