...

V.I.Lê nin toàn tập tập 47

Tác giả: V.I.Lê nin

Thể loại: Triết học & Chính trị

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Tập 47 bao gồm những thư từ viết trong thời gian từ tháng giêng 1905 đến tháng mười một 1910, vào thời kỳ cách mạng Nga lần thứ nhất và vào những năm thế lực phản động Xtôlưpin thống trị. Nội dung các bức thư cho thấy hoạt động thực tiễn của V.I.Lênin trong việc lãnh đạo Đảng, lãnh đạo các cơ quan ngôn luận của Đảng.

Không có sách nào