...

V.I.Lê nin toàn tập tập 46

Tác giả: V.I.Lê nin

Thể loại: Triết học & Chính trị

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Tập 46 gồm những bức thư của V.I.Lê nin đang viết trong những năm 1893-1904. Đó là thời kỳ cuộc khủng hoảng cách mạng đang chín mùi của nước Nga và những người Mác-xít cách mạng dưới sự lãnh đạo của V.I.Lê nin đang đấu tranh để thành lập một Đảng kiểu mới.

Không có sách nào