...

V.I.Lê nin toàn tập tập 40

Tác giả: V.I.Lê nin

Thể loại: Triết học & Chính trị

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Tập 40 có tính chất tổng kết kinh nghiệm to lớn của Đảng bôn-sê-vích về việc tổ chức bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa khỏi thù trong giặc ngoài, về củng cố chế độ nhà nước và xã hội Xô-viết trong thời kỳ tạm ngừng chiến ngắn ngủi bắt đầu từ năm 1920.

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]