...

V.I.Lê nin toàn tập tập 4: 1898 -tháng 4 1901

Tác giả: V.I.Lê nin

Thể loại: Triết học & Chính trị

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
V.I. Lê - nin toàn tập - Tập 4 tập hợp những tác phẩm của Lênin viết từ đầu 1898 đến tháng 4 năm 1901. Nội dung những tác phẩm chính trong tập này được phân tích khá toàn diện trong phần Lời tựa in ở đầu sách. Phần phụ lục và các bản chỉ dẫn được trình bày hết sức khoa học và chuẩn xác, đây là phần tra cứu rất bổ ích, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề trong nội dung tác phẩm.

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]