...

V.I.Lê nin toàn tập tập 39

Tác giả: V.I.Lê nin

Thể loại: Triết học & Chính trị

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Tập 39 trong V.I.Lê nin toàn tập gồm những tác phẩm viết từ 28 tháng sáu đến 15 tháng chạp 1919. Đó là một trong những thời kỳ nghiêm trọng nhất đối với nhà nước Xô-viết khi mà cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài mang một tính chất đặc biệt gay gắt.

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]