...

V.I.Lê nin toàn tập tập 38

Tác giả: V.I.Lê nin

Thể loại: Triết học & Chính trị

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Tập 38 gồm những tác phẩm do V.I.Lê nin viết từ tháng ba đến tháng sáu 1919. ĐÓ là thời gian mà bọn đế quốc tăng cường can thiệp bằng quân sự chống nước Nga Xô-viết. Những tác phẩm trong tập này cho thất những công tác mà V.I.Lê nin, Đảng và chính phủ đã tiến hành trong việc phòng thủ đất nước.

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]