...

V.I.Lê nin toàn tập tập 35

Tác giả: V.I.Lê nin

Thể loại: Triết học & Chính trị

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Tập 35 của bộ sách V.I.Lê nin toàn tập bao gồm những tác phẩm do V.I.Lê nin viết trong giai đoạn từ 25 tháng mười đến tháng ba năm 1918. Nội dung chính của tập 35 là những tác phẩm trong đó Lênin vạch rõ ý nghĩa lịch sử toàn thế giới của cách mạng tháng mười.

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]