...

V.I.Lê nin toàn tập tập 32

Tác giả: V.I.Lê nin

Thể loại: Triết học & Chính trị

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Tập 32 của bộ V.I.Lê nin toàn tập bao gồm các tác phẩm của V.I.Lê nin từ tháng năm đến tháng bảy năm 1917. Những tác phẩm trong tập này nêu rõ vai trò to lớn của V.I.Lê nin trong việc xác định đường lối sách lược trong việc tranh thủ quần chúng đứng về phía những người Bôn-sê-vích vạch trần tính chất đế quốc chủ nghĩa của chiến tranh.

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]