...

V.I.Lê nin toàn tập tập 30

Tác giả: V.I.Lê nin

Thể loại: Triết học & Chính trị

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Tập 30 của bộ V.I.Lê nin toàn tập bao gồm các tác phẩm của V.I.Lê nin từ tháng bảy 1916 đến tháng hai 1917. Nội dung những tác phẩm chính trong tập này được phân tích khá toàn diện do Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin viết cho lần xuất bản bằng tiếng Việt.

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]