...

V.I.Lê nin toàn tập tập 25

Tác giả: V.I.Lê nin

Thể loại: Triết học & Chính trị

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Tập 25 của bộ sách V.I.Lê nin toàn tập bao gồm các tác phẩm của V.I.Lê nin viết từ tháng 3 đến tháng 7 năm 1914, ngay trước khi nổ ra cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Những tác phẩm trong tập 25 được Lênin viết tại Cra-cốp, một vị trí quan trong ở nước ngoài gần kề với nước Nga.

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]