...

V.I.Lê nin toàn tập tập 24

Tác giả: V.I.Lê nin

Thể loại: Triết học & Chính trị

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Tập 24 gồm những tác phẩm do V.I.Lê nin viết từ tháng chín 1913 đến tháng ba 1914. Những tác phẩm trong tập này phản ánh cuộc đấu tranh không khoan nhượng của Lênin chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cải lương trong phong trào công nhân Nga và quốc tế, bảo vệ sự trong sáng của hệ tư tưởng Mác-xít.

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]