...

V.I.Lê nin toàn tập tập 2 :1895 - 1897

Tác giả: V.I.Lê nin

Thể loại: Triết học & Chính trị

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
V.I. Lê - nin toàn tập Tập 2 bao gồm các tác phẩm được V.I. Lênin viết trong giai đoạn những năm 1895-1897. Nội dung chính của tập 2 trình bày các tư tưởng chủ yếu của chủ nghĩa Mác, những tác phẩm nghiên cứu nhiệm vụ của những người mác xít Nga, những tác phẩm về kinh tế và một số tác phẩm viết cho độc giả là công nhân.

Không có sách nào