...

V.I.Lê nin toàn tập tập 16

Tác giả: V.I.Lê nin

Thể loại: Triết học & Chính trị

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Trong tập 16 này bao gồm những tác phẩm viết từ tháng sáu 1907 đến tháng ba 1908, trong điều kiện khó khăn do thế lực phản động tấn công, Lênin đã tiến hành một khối lượng to lớn về lý luận và tổ chức để củng cố Đảng bôn-sê-vích, chuẩn bị và đoàn kết các lực lượng cho cuộc cách mạng sau này.

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]