...

Uyên Ương Đao

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Thể loại khác

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: Việt Nam


Mượn

Giới thiệu:
Bốn người đàn ông nghênh ngang đứng chắn trên đường. Nếu là bọn giặc cướp từ một sơn trại nào, không lẽ chỉ có bốn người, ở nơi rừng tùng rậm rạp thế này, không mai phục thêm người khác? Còn nếu là bọn giặc cỏ, thấy tiêu đội thanh thế rầm rộ như thế e rằng

Tắt Quảng Cáo [X]