...

Ức trai thi tập

Tác giả: Nguyễn Trãi

Thể loại: Thơ

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Ức Trai thi tập (1480) là một trong các tập thơ chữ Hán đặc sắc của Nguyễn Trãi. Tập thơ do Dương Bá Cung sưu tầm, gồm 105 bài, trong đó có 17 bài tồn nghi. Đa số các bài trong tập này là thơ thất ngôn bát cú; thất ngôn tứ tuyệt, ngũ ngôn, chỉ có 2 bài theo thể trường thiên là "Côn Sơn ca" và "Đề Hoàng ngự sử Mai tuyết hiên".

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]