...

Tuyển tập truyện ngắn Vũ Công Chiến

Tác giả: Vũ Công Chiến

Thể loại: Văn học - Tiểu thuyết

Nhà xuất bản:

Người đăng sách: Hạo Thiên

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
" Cái quý nhất của con người là đời sống. Đời người chỉ sống có một lần … " - ( Nhi-ca-lai A-xtơ-rốp-xki )
Thế còn điều quý nhất trong cuộc đời con người? Phải chăng, đó là TÌNH YÊU
" Cái quý nhất của con người là đời sống. Đời người chỉ sống có một lần … " - ( Nhi-ca-lai A-xtơ-rốp-xki )
Thế còn điều quý nhất trong cuộc đời con người? Phải chăng, đó là TÌNH YÊU

Tắt Quảng Cáo [X]