...

Tư Cách Mõ

Tác giả: Nam Cao

Thể loại: Truyện ngắn

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Kim Đồng

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: Việt Nam


Mượn

Giới thiệu:
Bây giờ thì hắn trở thành mõ thật rồi. Một thằng mõ đủ tư cách mõ, chẳng chịu kém một anh mõ chính tông một tí gì: cũng đê tiện, cũng lầy là, cũng tham ăn. Hơi thấy nhà nào lách cách mâm bát là hắn đến ngay. Hắn ngồi tít ngoài xa, ngay chỗ cổng vào.

Tắt Quảng Cáo [X]