...

Truyện hai người

Tác giả: Vũ Bằng

Thể loại: Tiểu thuyết

Nhà xuất bản: NXB Văn Nghệ TP.HCM

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Vũ Bằng (3/6/1913 – 7/4/1984), tên thật là Vũ Đăng Bằng, là một nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Việt Nam. Ông là người có sở trường về viết truyện ngắn, tùy bút, bút ký,... Ông đã vào Sài Gòn sau 1954 để làm báo và hoạt động tình báo. Ngoài bút hiệu Vũ Bằng, ông còn ký với các bút hiệu khác: Tiêu Liêu, Vịt Con, Thiên Thư, Vạn Lý Trình, Lê Tâm, Hoàng Thị Trâm... (Nguồn: vnthuquan.org)

Tắt Quảng Cáo [X]