sach-dien-tu

Trường An khốn đốn(746-755)

Tác giả: Đỗ Phủ

Thể loại: Thơ

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: Việt Nam

Mua sách điện tử    0 ₫

Giới thiệu:
Thời kỳ này từ năm Thiên Bảo thứ 5 (746) đến năm thứ 14 (755). Đỗ Phủ đến Trường An với mục đích ra làm quan. Ông ứng thí năm Thiên Bảo thứ 6 nhưng bị Lý Lâm Phủ thao túng gạt bỏ. Sau khi tới Trường An không lâu thì phụ thân ông qua đời, ông bắt đầu rơi vào thời kỳ khốn đốn mưu sinh. Năm Thiên Bảo thứ 10, Huyền Tông cử hành đại lễ, ông dâng lên "Tam đại lễ phú", được ghi tên vào tập hiền viện chờ bổ dụng bị Lý Lâm Phủ cản trở nên mãi đến 4 năm sau mới được bổ làm Hà Tây huyện uý nhưng Đỗ Phủ quyết không nhậm chức vì chức huyện uý này buộc ông phải cúi đầu vâng lệnh quan trên, đánh đập kẻ dưới. Bị ông cự tuyệt giai cấp thống trị nhà Đường giao cho ông chức quản lý kho quân giới.