...

Trứng Chim Sẻ

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện ngắn

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Trẻ

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: Việt Nam

Có trên nhà sách

Viegrid Sách điện tử    0 ₫

Có trên thư viện

VieGrid Xem    Mượn

Giới thiệu:
Nghi ơi! Nghi à! Nghi vừa bỏ mấy trứng chim sẻ vào túi áo, định leo xuống, bỗng giật thót người khi nghe tiếng dì Miên . Vừa nhỏm dậy, nó đã vội dán người xuống mái ngói, im thít . -Nghi ơi