...

Toán cao cấp 2

Tác giả: Lê Bá Long - Đỗ Phi Nga

Thể loại: Giáo trình – Học liệu

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Sử dụng quyển sách này sẽ giúp các bạn học sinh, sinh viên chuẩn bị cho mình những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về kiến thức toán học cao cấp, bao gồm nhiều chương mục cũng như phần bài tập ví dụ hỗ trợ

Tắt Quảng Cáo [X]