sach-dien-tu

Tiểu luận Huy Phương

Tác giả: Huy Phương

Thể loại: Thể loại khác

Nhà xuất bản:

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Mua sách điện tử    0 ₫

Giới thiệu:
Tuyển tập tiểu luậncủa nhà văn Huy Phương gồm các bài viết : Cô gái làm ren; Đồng chí; Khi chúng tôi viết về người thợ; Về truyện ngắn; Văn hóa và Đổi mới; Những bạn đường trái nết; Nhà văn Nguyễn Thành Long; Gia phong và tập quán văn hóa; Giáo lý nhà Phật; Con người ấy, nhà thơ ấy; Phong cách Vũ Khiêu; Tưởng nhớ Võ Huy Tâm; Hãy giúp con người tự tin trên đường đi đến hạnh phúc; Chế Lan Viên; Trong ánh sáng một niềm tin; Tưởng nhớ nhà thơ Xuân Hòa.