...

Tiên Ngọc Trần Duyên

Tác giả: Ngoan Mộc

Thể loại: Thể loại khác

Người đăng sách: Lan Anh

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Thiên Vũ Kiếm Môn một cái tiểu tạp dịch , rừng mộ , một lần tình cờ phát hiện cha mẹ lưu cho ngọc bội của chính mình bên trong lại có ba mẫu Linh Điền , từ đây dựa vào cái này ngọc bội , trồng linh thảo Linh Dược , kiếm lấy lượng lớn linh thạch , mua phi kiếm Pháp Bảo , luyện chế linh đan diệu dược , quật khởi với Tu Chân giới . Quyển sách đi là ung dung làm ruộng lưu con đường , cho ngươi không giống với thế giới Tiên Hiệp .

Bình luận (1)


Ái Phương
14/10/2015 lúc 09:21

đậu phụ, k biết nên đọc tiếp k nữa ... truyện j mà cứ đớp thuốc lên cấp vậy ... đọc đến đoạn 4 người cả nhà cùng lên cấp ... pó tay, cái này cần j là khổ tu, cần j thiên tài, mọi người cùng nhau trồng thuốc luyện đan mà đớp lên cấp cho rồi ... tác giả k biết sáng tạo, trộm thế giới tu chân sao k trộm nốt Tiên Nghịch cho biết tu tiên k dễ, haizzz, đọc đoạn đầu tưởng k dc như thế giới tu chân thì bét ra cũng 7/10 truyện đó chứ, Tả Mạc kiếm ý đâu dễ ... cố 10 cháp xem coi, k thì nghỉ ...


Không có sách nào