Thu về miền sương

Thu về miền sương

Updating Chương 1

Tác giả: Hoàng Đức Duy

Thể loại: Thơ

Người đăng bản thảo: Đặng Thanh Thảo

Ngày cập nhật: 30/07/2016

Giới thiệu:
Tôi thích thơ Đường, thích cái "Ý tại ngôn ngoại" của thơ đường, đối với tôi, thơ là cách xả stress tốt nhất.

Nội Tôi
Nội Tôi
Giao cảm
Giao cảm
Tắt Quảng Cáo [X]