Thoáng

Thoáng

Updating Chương 1

Tác giả: Thư Võ

Thể loại: Truyện ngắn

Người đăng bản thảo: Đặng Thanh Thảo

Ngày cập nhật: 24/06/2016

Giới thiệu:
Ai cũng có những cung bậc cảm xúc. Có bậc cao, có bậc thấp, có bậc trầm lặng, có bậc ngân vang. Tâm hồn là nơi chứa đựng cảm xúc, cũng là nơi che dấu đi cảm xúc thật của mình. Có những tình cảm, những tình thương, những độc thoại mà ta luôn nghĩ nó là điều hiển nhiên nhưng nó lại là cảm xúc riêng của mỗi người *cười*

Nội Tôi
Nội Tôi
Giao cảm
Giao cảm
Tắt Quảng Cáo [X]