...

Thơ Nôm truyền tụng

Tác giả: Hồ Xuân Hương

Thể loại: Thơ

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam


Mượn

Giới thiệu:
Hồ Xuân Hương sáng tác nhiều cả thơ chữ Hán và chữ Nôm nhưng cũng bị thất lạc nhiều, còn lưu truyền chủ yếu là các bài thơ Nôm truyền tụng. Hiện nay có nhiều bài thơ được gán cho là của Hồ Xuân Hương bởi nó mang hơi hướng, giọng điệu thơ bà.Trong các sáng tác thơ Nôm, Hồ Xuân Hương đã vận dụng rất nhiều thành ngữ, tục ngữ, ca dao, ở cả hai phương thức trực tiếp và gián tiếp. Bà đã “tiếp thu đến mức tối đa” và “vận dụng đến độ thành thục, điêu luyện” những chất liệu, yếu tố của tục ngữ, thành ngữ tiếng Việt vào cấu trúc ngôn từ nghệ thuật trong tác phẩm của mình.

Tắt Quảng Cáo [X]