...

Thiết kế Web đại cương

Tác giả:

Thể loại: Công nghệ thông tin

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam


Mượn

Giới thiệu:
Đại cương thiết kế Web - Giáo trình bao gồm 5 chương, mỗi chương đều có phần kiến thức lý thuyết và câu hỏi nghiên cứu cụ thể giúp bạn học các kỹ năng về thiết kế Web. Các chương trong cuốn sách đại cương thiết kế Web Chương 1 Giới thiệu chung Chương 2 Lập trình Web với ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản Chương 3 Ngôn ngữ kịch bản trong lập trình Web Chương 4 Lập trình Web động với công nghệ ASP Chương 5 Kết nối CSDL trong lập trình Web động với ASP

Tắt Quảng Cáo [X]