...

Thiên Thần Nhỏ Của Tôi

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện ngắn

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Trẻ

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: Việt Nam

Có trên nhà sách

Viegrid Sách điện tử    0 ₫

Có trên thư viện

VieGrid Xem    Mượn

Giới thiệu:
Truyện dài "Thiên thần nhỏ của tôi" do Tường Nghi phụ trách phần đánh máy . Đây là một câu chuyện cảm động và có dính dáng đôi chút đến vấn đề chính trị

Tắt Quảng Cáo [X]