...

The Other Side of Midnight

Tác giả: Sidney Sheldon

Thể loại: Tiểu thuyết

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: English

Có trên nhà sách

Viegrid Sách điện tử    0 ₫

Có trên thư viện

VieGrid Xem    Mượn

Giới thiệu:
I wish to express my gratitude to those who generously helped me color the mosaic of this novel with the tiles of their knowledge, expertise and memories. la a few instances where I felt it would enhance the narrative, I have taken literary license; but any factual errors aremy responsibility alone

Bình luận (1)


Marie Chitali
05/10/2015 lúc 14:05


Tắt Quảng Cáo [X]