Thất ngôn loạn ngữ

Thất ngôn loạn ngữ

Updating Chương 1

Tác giả: Thanh Sơn

Thể loại: Thơ

Người đăng bản thảo: [email protected]

Ngày cập nhật: 06/05/2016

Giới thiệu:
Mưa
Mưa, rơi rơi rơi rơi
Ta, chơi vơi chơi vơi
Vì sao lại đổ lệ
Trời, ơi ơi ơi ơi

Tình anh em
Tình anh em
Rùa
Updating Chương 1
Đất Nước
Đất Nước