...

Tập thơ Hương Thơm

Tác giả: Hàn Mặc Tử

Thể loại: Thơ

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: Việt Nam

Có trên nhà sách

Viegrid Sách điện tử    0 ₫

Có trên thư viện

VieGrid Xem    Mượn

Giới thiệu:
Là sợi đường tơ dịu quá trăng Là bao nhiêu ngọc cũng chưa bằng Cả và thế giới như không có Một vẻ yêu là một vẻ tân. Đã có khi nào cô ước mơ Rồi đây khai mạc cuộc đời thơ Bằng đêm hôm ấy êm như rót Lời mật vào tai ngọt sửng sờ

Tắt Quảng Cáo [X]