...

Tập thơ Gió lộng

Tác giả: Tố Hữu

Thể loại: Thơ

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Tố Hữu là một tác gia lớn của Văn học Việt Nam, một nhà thơ Cách Mạng kiệt xuất. Gia tài văn chương đồ sộ của ông sẽ được phản ánh phần nào qua “Tuyển tập thơ Tố Hữu” Tập thơ Gió lộng (1955- 1961) khai thác những nguồn cảm hứng lớn, cũng là những tình cảm bao trùm trong đời sống tinh thần của con người Việt Nam đương thời: niềm vui và niềm tự hào, tin tưởng ở công cuộc xây dựng cuộc sống mới XHCN trên miền Bắc, tình cảm với miền Nam và ý chí thống nhất Tổ quốc, tình cảm quốc tế vô sản rộng mở với các nước anh em. Niềm vui chiến thắng được nhân lên cùng với niềm tự hào của con người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình, vững tin vào tương lai đã đem đến cho tập thơ Gió lộng cảm hứng lãng mạn phơi phới cùng với khuynh hướng sử thi đậm nét.

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]