Tặng em

Tặng em

Updating Chương 1

Tác giả: Bình An

Thể loại: Thơ

Người đăng bản thảo: Đặng Thanh Thảo

Ngày cập nhật: 15/04/2016

Giới thiệu:
Đây là tác phẩm đầu tay của tôi với những bài thơ tôi viết để dành tặng cho chính mình.

Nội Tôi
Nội Tôi
Giao cảm
Giao cảm