...

Taken at the Flood

Tác giả: Agatha Christie

Thể loại: Phiêu lưu – Trinh thám

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: English

Có trên nhà sách

Viegrid Sách điện tử    0 ₫

Có trên thư viện

VieGrid Xem    Mượn
ENGLISH FOR FUN Xem    Mượn

Giới thiệu:
In every club there is a club bore. The Coronation Club was no exception; and the fact that an Air Raid was in progress made no difference to normal procedure. Maj or Porter, late Indian Army, rustled his newspaper and cleared his throat. Every one avoided his eye, but it was no use.