...

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Selenium

Tác giả: Utest

Thể loại: Công nghệ thông tin

Người đăng sách: Phạm Thúy

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Selenium không phải luôn gặp thuận lợi khi để tự động hóa các trường hợp kiểm thử. Có khi kiểm thử bằng tay lại thích hợp hơn. Ví dụ như giao diện của người dùng trình ứng dụng sẽ thay đổi trong tương lai gần, như vậy thì bất kỳ tự động hóa nào cũng được viết lại. Đôi khi đơn giản là không đủ thời gian để viết tự động hóa .Đối với kỳ hạn ngắn, kiểm tra bằng tay có thể có hiệu quả hơn. Nếu một ứng dụng có một thời hạn rất chặt chẽ, hiện tại không có tự động kiểm tra có sẵn, và nó bắt buộc là việc thử nghiệm được thực hiện trong khoảng thời gian, kiểm tra bằng tay là giải pháp tốt nhất. Tuy nhiên, tự động hóa có lợi thế cụ thể để nâng cao hiệu quả lâu dài của một nhóm phần mềm kiểm tra quy trình.

Không có sách nào