...

Tài liệu hướng dẫn cài đặt QTP

Tác giả: Teservn.com

Thể loại: Công nghệ thông tin

Người đăng sách: Phạm Thúy

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Đây là tài liệu hướng dẫn cài đặt Quicktest Pro của nhóm QA Tài liệu gồm các mục chính sau Yêu cầu phần cứng, phần mềm Hướng dẫn cài đặt QuickTest Pro Hướng dẫn crack QTP v9.2

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]