Suy nghĩ ngày đông

Suy nghĩ ngày đông

Kết thúc Chương 1

Tác giả: Trần Thị Hoàn

Thể loại: Hồi ký

Người đăng bản thảo: Hạo Thiên

Ngày cập nhật: 31/12/2015

Giá:    Miễn phí

Giới thiệu:
Khi tôi viết đôi ba mớ cảm xúc này tôi vẫn là một con bé thiếu suy nghĩ trong mắt của những người xung quanh tôi. Và họ vẫn nhận xét tôi là một con bé: “ Nói nhiều, nói nhanh, nói như cái loa phát thanh”.

Bình luận (2)


Hạo Thiên
06/01/2016 lúc 09:51

Nói nhiều, nói nhanh, nói như cái loa phát thanh


Trần Thị Hoàn
07/01/2016 lúc 18:37

hì mọi người xung quanh thường nói như vậy ạ =)))


Có lẽ là yêu
Có lẽ là yêu