Suy nghĩ ngày đông

Suy nghĩ ngày đông

Kết thúc Chương 1

Tác giả: Trần Thị Hoàn

Thể loại: Hồi ký

Người đăng bản thảo: Hạo Thiên

Ngày cập nhật: 31/12/2015

Giá:    Miễn phí

Giới thiệu:
Khi tôi viết đôi ba mớ cảm xúc này tôi vẫn là một con bé thiếu suy nghĩ trong mắt của những người xung quanh tôi. Và họ vẫn nhận xét tôi là một con bé: “ Nói nhiều, nói nhanh, nói như cái loa phát thanh”.

Bình luận (2)


Hạo Thiên
06/01/2016 lúc 09:51


Trần Thị Hoàn
07/01/2016 lúc 18:37


Có lẽ là yêu
Có lẽ là yêu
Tắt Quảng Cáo [X]