...

Sparkling Cyanide

Tác giả: Agatha Christie

Thể loại: Phiêu lưu – Trinh thám

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: English

Có trên nhà sách

Viegrid Sách điện tử    0 ₫

Có trên thư viện

VieGrid Xem    Mượn
ENGLISH FOR FUN Xem    Mượn

Giới thiệu:
IRIS MARLE Iris Marle was thinking about her sister,Rosemary. For nearly a year she had deliberately tried to put the thought of Rosemary away from her. She hadn't wanted to remember. The blue cyanosed face, the convulsed clutching fingers...

Tắt Quảng Cáo [X]