Sớm mai đông về

Sớm mai đông về

Kết thúc Chương 1

Tác giả: Vũ Lam Hiền

Thể loại: Thơ

Người đăng bản thảo: Hạo Thiên

Ngày cập nhật: 28/12/2015

Giá:    Miễn phí

Giới thiệu:
Gió ngan ngát đưa hương
Mùa Đông đang gõ cửa
Đèn nhà ai thắp sớm
Hương hoa tỏa khắp đường

Có lẽ là yêu
Có lẽ là yêu