...

Sleeping Murder

Tác giả: Agatha Christie

Thể loại: Phiêu lưu – Trinh thám

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: English

Có trên nhà sách

Viegrid Sách điện tử    0 ₫

Có trên thư viện

VieGrid Xem    Mượn
ENGLISH FOR FUN Xem    Mượn

Giới thiệu:
Gwenda Reed stood, shivering a little, on the quay-side. The docks and the custom sheds and all of England that she could see, were gently waving up and down. And it was in that moment that she made her decision—the decision that was to lead to such very momentous events.

Tắt Quảng Cáo [X]