...

Quan lộ đào bảo

Tác giả: Nguyên Bảo

Thể loại: Tiểu thuyết

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Đường đường quốc gia đội khảo cổ, lại là nhặt trộm mộ lậu, đây đối với đội khảo cổ mà nói đã chưa tính là tin mới gì . Hơn nữa, truyền thuyết, nếu như là nói đúng quốc nội cổ mộ biết lời nói, kia trộm mộ người tuyệt đối là so với đội khảo cổ người phải hiểu nhiều. Một là nắm quốc gia tiền lương, dưỡng tôn xử ưu ở đại học đơn vị cái gì không buồn không lo. Một là vì kim tiền mà khắp nơi bôn ba, phí tâm tìm có giá trị cổ mộ, cái nào thu hoạch sẽ lớn hơn một chút, cái này liền không cần nói cũng biết Thật ra thì đội khảo cổ người đối với (đúng) chuyện này cũng là rất bực bội.

Bình luận (1)


20/10/2015 lúc 11:23

Gửi cái list mình tìm thấy bên qidian, bác làm cho cái nào thì em cám ơn nhiều. Mình nhờ chứ có ra le75nh cho bác đâu mà căng thế


Không có sách nào