BOCOHAN là một phần mềm hỗ trợ dịch thuật được xây dựng và phát triển bởi VIEGRID JSC.Được xây dựng với công nghệ dịch tiên tiến của VIEGRID cùng với kho dữ liệu khổng lồ bao gồm từ điển, các câu sử dụng lại, cụm từ cố định, mẫu câu, thuật ngữ và đặc biệt là tài nguyên thành ngữ - đây là dữ liệu chỉ có ở BOCOHAN, phần mềm hứa hẹn sẽ trở thành sản phẩm tốt nhất tại thị trường Việt Nam. Hiện nay, công ty đã xây dựng các phiên bản đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng khác nhau như công ty, chuyên gia, các biên phiên dịch, sinh viên. BOCOHAN cung cấp đầy đủ các tính năng dịch thuật như: HỖ trợ dịch đa ngữ, dịch trực tiếp, dịch tệp, hiệu đính, học tập, lưu trữ, xuất file kết quả dưới nhiều định dạng, xây dựng tài nguyên cá nhân, sử dụng kho tài nguyên cộng đồng.

Bên cạnh đó, VIEGRID cung cấp hạ tầng dịch BOCOHAN với tính năng quản lý các lĩnh vực:văn phòng, dự án, công việc, nhân viên, báo cáo thống kê, tài nguyên, tài liệu dự án, chia sẻ và xây dựng tài nguyên...Hạ tầng BOCOHAN được xây dựng với các cơ chế bảo mật tuyệt đối tài nguyên và dữ liệu của người dùng, loại bỏ hoàn toàn các nguy cơ đánh cắp, thất thoát tài nguyên cho dù là vô tình hay cố ý.

Cung cấp các tính năng: Dịch trực tiếp, dịch theo tệp, học tập, đọc văn bản song ngữ, xuất file định dạng text, lưu trữ dữ liệu. Kết nối với máy chủ cộng đồng, máy dịch VIEGRID, google translate. Các tài nguyên: từ điển, câu sử dụng lại, tài nguyên cộng đồng.

Cung cấp các tính năng: Dịch trực tiếp, dịch theo tệp, Tăng cường, Hiệu đính, học tập, đọc văn bản xong ngữ, xuất file dưới nhiều định dạng, lưu trữ dữ liệu. Kết nối với Máy chủ cộng đồng, BOCOHAN Enterprise Server, máy dịch VIEGRID, google translate. Các tài nguyên: Từ điển, từ điển chuyên ngành, câu sử dụng lại, thành ngữ, cụm từ cố định, mẫu câu, tài nguyên cộng đồng, tài nguyên công ty